چرا امشب مسجد کوفه ساکت وآرام است وخاموش است

چرا امشب هر که رابینم بافغان وباغم هم آغوش است


چرا امشب زینب کبری مو پریشان است وسیه پوش است

شد بخون رنگین روی جانانم ای علی جانم ای علی جانم


علی از خون جبینش بر خاک مسجد سجاده گسترده

علی مسجد را زخون خود رنگ ورو داده شستشو کرده


که جبرائیل از درون این ندا را با ناله آورده

کشته حیدر شاه خوبانم ای علی جانم ای علی جانم


بپرسید از مسجد کوفه سرور ماکو؟

مناجات وصوت جانسوز وخطبه ی گرم دلبر ما کو؟


امام ما پیشوای ما مقتدای ما رهبر ما کو؟

از غم مولا سینه سوزانم ای علی جانم ای علی جانم

 

/ 0 نظر / 17 بازدید